Hlavní obsah

Grenze

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. sich in Grenzen halten držet se v mezích

Vyskytuje se v

kennen: neznat hranickeine Grenzen kennen

hart: těsně na hranici čehohart an der Grenze zu etw.

östlich: východně od hraniceöstlich der Grenze

öffnen: otevřít hranicedie Grenzen öffnen

stoppen: zastavit skupinu turistů na hranicieine Reisegruppe an der Grenze stoppen

umwechseln: vyměnit peníze na hranicíchdas Geld an der Grenze umwechseln

Verlauf: stanovit průběh hraniceden Verlauf einer Grenze festlegen

mez: v mezích možnostíinnerhalb der Grenzen des Möglichen

hranice: překročit hranicedie Grenze überschreiten

hraničit: Německo hraničí na jihu se Švýcarskem.Deutschland grenzt im Süden an die Schweiz.

klást: klást meze komuj-m Grenzen setzen

neprodyšný: neprodyšná hraniceundurchlässige Grenze

přejezd: přejezd přes hranicidas Hinüberfahren über die Grenze

přejít: tajně přejít hranicedie Grenze heimlich überschreiten

revize: revize hraniceine Revision der Grenzen

sousedit: Můj pokoj sousedí s kuchyní.Mein Zimmer grenzt an die Küche.

svůj, svá, své, svoje: Všechno má své meze.Alles hat seine Grenze(n).

držet: držet koho v patřičných mezíchj-n in Grenzen halten

Grenze: držet se v mezíchsich in Grenzen halten