Hlavní obsah

kennen

Slovesokannte, h. gekannt

  1. znát mnoho měst ap.etw. nur vom Hörensagen kennenznát co jen z doslechuDas kenne ich gut.To dobře znám.
  2. j-n/etw. znát, poznat koho/co, znát se, poznat se s kým/čím
  3. etw. Akk znát co, vyznat se v čem
  4. hovor.j-n/etw. an etw. Dat poznat koho/co podle čeho, po čem

Slovesokannte, h. gekannt

  1. sich nicht mehr kennen (vor ...) neznat se, neovládnout se vzteky ap.
  2. Das kenne ich (schon)! hovor.Tak tohle (už) znám!
  3. keine Grenzen kennen neznat hranic

Vyskytuje se v

inwendig: j-n/etw. inwendig und auswendig kennenznát koho/co jako své boty/skrz naskrz

kennen: sich nicht mehr kennen (vor ...)neznat se, neovládnout se vzteky ap.

sehen: j-n vom Sehen kennenznát koho od vidění

Westentasche: etw. Akk wie seine Westentasche kennenznát co jako své boty

auskennen: Kennst du dich mit Computern aus?Vyznáš se v počítačích?

der, die, das: Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.Tuto paní znám, ale tu druhou ne.

euch: Ich kenne euch schon.Já už vás znám.

glauben: Er glaubte, den Mann zu kennen.Domníval se, že toho muže zná.

Grenze: Seine Begeisterung kannte keine Grenzen.Jeho nadšení neznalo mezí.

her: Ich kenne ihn von der Schulzeit her.Znám ho od školních let.

ihresgleichen: Ich kenne sie und ihresgleichen.Znám ji a jí podobné.

jemand: Ich kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.Znám někoho, kdo tam již pracuje.

magisch: eine magische Formel kennenznát magickou formuli

Not: keine Not kennenne(po)znat nouzi

Schranke: keine Schranken kennenneznat mezí

Schwäche: seine Schwächen kennenznát své slabé stránky

seinesgleichen: Ich kenne ihn und seinesgleichen.Znám jeho a jemu podobné.

solcherlei: Solcherlei Ausreden kenne ich!Takové výmluvy znám!

uns: Sie kennen uns.Znají nás.

vielerlei: Ich kenne vielerlei Menschen.Znám všelijaké lidi.

wann: Seit wann kennt ihr euch?Odkdy se znáte?

čest: die Ehre haben j-n kennen zu lernenmít čest poznat koho

osobně: j-n persönlich kennenznát osobně koho

aby: Er ist gekommen, um dich kennen zu lernen.Přišel, aby tě poznal.

doslech: j-n vom Hörensagen kennenznát koho/co z doslechu

jméno: j-n nur dem Namen nach kennenznát koho jen podle jména

moc: Ich kenne ihn viele Jahre.Znám ho moc let.

nemnohý: ein paar Geheimnisse kennenznát nemnohá tajemství

neznat se: Wenn er sich aufregt, kennt er sich nicht mehr.Když se rozčílí, tak se nezná.

odněkud: Ich kenne ihn irgendwoher.Odněkud ho znám.

on, ona, ono: Von ihnen kenne ich keinen.Od nich neznám nikoho.

partie: ganze Textteile auswendig kennenumět zpaměti celé partie

povrchně: j-n/etw. nur flüchtig kennenznát jen povrchně koho/co

povšechně: j-n im Allgemeinen kennenpovšechně znát koho/co

poznat: Es freut mich, Sie kennen gelernt zu haben.Těší mě, že jsem vás poznal.

z, ze: j-n/etw. nur vom Hörensagen kennenznát koho/co jen z doslechu

zkušenost: etw. aus eigener Erfahrung kennenznát co z vlastní zkušenosti

znát: den Weg ins Dorf kennenznát cestu do vesnice

znát se: Kennt ihr euch?Znáte se?

zpaměti: Ich kenne das schon auswendig!Už to znám zpaměti!

bota: j-n/etw. wie seine Westentasche/Hosentasche kennenznát koho/co jako své boty

vidění: Wir kennen uns nur vom Sehen.Známe se jen od vidění.

früher: j-n/etw. von früher her kennenznát už z dřívějška koho/co