Hlavní obsah

bekennen

Slovesobekannte, h. bekannt

  1. Farbe bekennen hovor.přiznat barvu

Vyskytuje se v

Farbe: Farbe bekennenpřiznat barvu říci pravdu

machen: j-n mit j-m bekannt machenseznámit koho s kým

schuldig: sich schuldig bekennenpřiznat se k vině

Verlobung: die Verlobung bekannt gebenoznámit zasnoubení

ansehen: Er ist mir nur vom Ansehen bekannt.Znám ho jen od vidění.

bekannt machen: Darf ich bekannt machen?Mohu vás představit?

hinlänglich: hinlänglich bekannt seinbýt dostatečně známý

Schuld: seine Schuld bekennenuznat svou vinu

überall: Er ist überall bekannt.On je známý všude.

vorkommen: Die Frau kommt mir bekannt vor.Ta žena mi připadá povědomá.

wenig: Das Lied ist wenig bekannt.Ta píseň je málo známá.

úředně: úředně oznámit coetw. amtlich bekannt machen

národnost: hlásit se k německé národnostisich zur deutschen Nationalität bekennen

povědomý: Zdál se jí povědomý.Er kam ihr vertraut/bekannt vor.

přiznat se: Zloděj se přiznal.Der Dieb hat sich schuldig bekannt.

pyšně: pyšně se hlásit ke komu/čemusich stolz zu j-m/etw. bekennen

výsledek: oznámit výsledek volebdas Wahlergebnis bekannt geben

známost: uvést co ve známostetw. bekannt machen

známý: Připadá mi známý.Er kommt mir bekannt vor.

známý: být známý čímwegen etw. bekannt sein

daleko: být známý široko dalekoweit und breit bekannt sein

známý: expr., hanl. Je to známá firma.Er ist bekannt wie ein bunter Hund.