Hlavní obsah

známý

Přídavné jméno

  1. (slavný) bekanntznámý po celém světěweltbekannt, weltberühmtnechvalně známýanrüchig
  2. (povědomý) bekanntPřipadá mi známý.Er kommt mir bekannt vor.
  3. (obecně rozšířený) bekanntbýt známý čímwegen etw. bekannt sein

Vyskytuje se v

místo: známé místo v knizebekannte Stelle im Buch

narazit: narazit na problémy/známéhoauf Probleme/einen Bekannten stoßen

obdivovatel: neznámý obdivovatelein unbekannter Bewunderer

obtelefonovat: obtelefonovat všechny známéalle Bekannten anrufen

rovnice: rovnice o jedné neznámédie Gleichung mit einer Unbekannten

rozdat: rozdat obrazy známýmBilder an die Bekannten verschenken

sezvat: Sezval jsem známé na večeři.Ich lud die Bekannten zum Abendbrot ein.

svůdník: známý svůdníkein bekannter Verführer

vyzpovídat: Novinář vyzpovídal známého politika.Der Journalist fragte einen bekannten Politiker aus.

zavadit: Na každém rohu zavadí o někoho známého.An jeder Ecke stößt er auf einen Bekannten.

ztratit se: ztratit se v neznámém městěsich in einer fremden Stadt verlieren

daleko: být známý široko dalekoweit und breit bekannt sein

anrufen: zavolat známémueinen Bekannten anrufen

Adressat: špatný adresát/adresát neznámýfalscher Adressat/Adressat unbekannt

denn: Je známější jako zpěvák než jako skladatel.Er ist als Sänger bekannter denn als Komponist.

geraten: dostat se do neznámé krajinyin eine unbekannte Gegend geraten

hinlänglich: být dostatečně známýhinlänglich bekannt sein

treffen: potkat na ulici známéhoauf der Straße einen Bekannten treffen

überall: On je známý všude.Er ist überall bekannt.

unbekannt: neznámámat. eine unbekannte Größe

wenig: Ta píseň je málo známá.Das Lied ist wenig bekannt.

Ziel: odjet s neznámým cílemmit unbekanntem Ziel abreisen

geläufig: být známý komu, být běžný pro koho pojem ap.j-m geläufig sein

známý: nechvalně známýanrüchig