Hlavní obsah

narazit

Vyskytuje se v

překážka: auf ein Hindernis stoßennarazit na překážku

kostrč: sich das Steißbein aufschlagennarazit si kostrč

nepochopení: auf Unverständnis stoßennarazit na nepochopení

obtíž: auf Schwierigkeiten stoßennarazit na obtíže

odpor: auf Widerstand stoßennarazit na odpor

soudek: ein Fässchen Bier anstechennarazit soudek piva

tvrdě: bei j-m schief auflaufenpřen. tvrdě narazit u koho

anprallen: gegen die Mauer anprallennarazit do zdi

anrennen: gegen die Konkurrenz anrennennarazit na konkurenci

aufprallen: Die Kugel ist auf die Wand aufgeprallt.Koule narazila do zdi.

aufschlagen: sich den Kopf aufschlagennarazit si hlavu

aufstoßen: Ich habe mir das Knie aufgestoßen.Narazila jsem si koleno.

Fass: ein Fass anstechennarazit sud

jäh: gegen etw. jäh stoßennáhle narazit do čeho

krachen: Der Motorradfahrer ist gegen die Mauer gekracht.Motocyklista narazil do zdi.

laufen: in die Mauer laufennarazit do zdi

rammen: Die Stämme rammten gegen den Brückenpfeiler.Kmeny narazily do mostního pilíře.

stoßen: gegen die Wand stoßennarazit do stěny

treffen: auf einen Schatz treffennarazit na poklad

narazit: auf Probleme/einen Bekannten stoßennarazit na problémy/známého