Hlavní obsah

tvrdě

Příslovce

  1. (prudce, silně) hart
  2. (odolně, hluboce) fest, tieftvrdě spáttief schlafen

Vyskytuje se v

dřevo: das Hartholz/Weichholztvrdé/měkké dřevo

jer: hartes/weiches Zeichentvrdý/měkký jer

tvrdý: die Hartwährungekon. tvrdá měna

jistota: mit Sicherheit behauptens jistotou tvrdit

kdo: Wer das behauptet, lügt.Ten, kdo to tvrdí, lže.

například: Er hat zum Beispiel behauptet, dass ...Tvrdil například, že ...

natvrdo: etw. scharf ablehnenco tvrdě odmítnout

pykat: seine Tat hart büßentvrdě pykat za svůj čin

vydřít: Unser Haus haben wir uns hart erarbeitet.Náš dům jsme si tvrdě vydřeli.

zlý: Böse Zungen behaupten...Zlé jazyky tvrdí...

palice: einen harten Schädel habenmít tvrdou palici

rozlousknout: eine (harte) Nuss knackenrozlousknout (tvrdý) oříšek

Währung: eine harte Währungtvrdá měna

arbeiten: noch hart an sich arbeiten müssenmuset na sobě ještě tvrdě pracovat

behaupten: etw. im Ernst behauptentvrdit co vážně

fälschlich: etw. fälschlich behauptenco mylně tvrdit

Schale: Die Mandel hat eine harte Schale.Mandle má tvrdou skořápku.

Sicherheit: etw. mit Sicherheit behaupten könnenmoci tvrdit co s jistotou

wer: Wer das behauptet, lügt.Kdo to tvrdí, lže.

Zunge: Böse Zungen behaupten, dass...Zlí jazykové tvrdí, že...

tvrdě: tief schlafentvrdě spát