Hlavní obsah

pružně

Vyskytuje se v

pružný: mít pružné těloeinen biegsamen Körper haben

Arbeitszeit: pevná/pružná pracovní dobafeste/gleitende Arbeitszeit

pružně: pružně se přizpůsobit komu/čemusich flexibel an j-n/etw. anpassen