Hlavní obsah

behaupten

Vyskytuje se v

fälschlich: etw. fälschlich behauptenco mylně tvrdit

Sicherheit: etw. mit Sicherheit behaupten könnenmoci tvrdit co s jistotou

wer: Wer das behauptet, lügt.Kdo to tvrdí, lže.

Zunge: Böse Zungen behaupten, dass...Zlí jazykové tvrdí, že...

jistota: s jistotou tvrditmit Sicherheit behaupten

kdo: Ten, kdo to tvrdí, lže.Wer das behauptet, lügt.

například: Tvrdil například, že ...Er hat zum Beispiel behauptet, dass ...

uhájit: uhájit své místoseinen Platz behaupten

zlý: Zlé jazyky tvrdí...Böse Zungen behaupten...