Hlavní obsah

Zunge

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. jazyk lidský orgánj-m die Zunge zeigenvypláznout na koho jazykhovor. Dabei bricht man sich die Zunge ab!Na tom by si člověk zlomil jazyk!hovor. mit hängender Zunges vyplazeným jazykem bez dechueine belegte Zunge habenmít povlak na jazykumit der Zunge schnalzenmlaskat
  2. hud.jazýček varhan ap.
  3. tech.jazyk pohyblivá část výhybky
  4. jazyk, pokrm z jazyka telecího ap.

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. eine schwere Zunge haben mít těžký jazyk v opilosti ap.
  2. sich Dat etw. Akk auf der Zunge zergehen lassen mazlit se s čím se slovem
  3. böse Zungen zlé jazyky, zlí jazykovéBöse Zungen behaupten, dass...Zlí jazykové tvrdí, že...

Vyskytuje se v

Herz: das Herz auf der Zunge habenCo na srdci, to na jazyku.

Zunge: eine schwere Zunge habenmít těžký jazyk v opilosti ap.

jazyk: j-m die Zunge herausstreckenvypláznout na koho jazyk

mlasknout: mit der Zunge schnalzenmlasknout jazykem

potažený: (weiß) belegte Zunge(bíle) potažený jazyk

rozplývat se: Der Bonbon zergeht ihr auf der Zunge.Bonbón se jí rozplývá na jazyku.

vypláznout: j-m die Zunge herausstreckenvypláznout na koho jazyk

zlý: Böse Zungen behaupten...Zlé jazyky tvrdí...

držet: seine Zunge im Zaum haltendržet jazyk za zuby

jazýček: feine Zunge habenmít mlsný jazýček

mít: etw. auf der Zunge habenmít co na jazyku

mlsný: eine feine Zunge habenmít mlsný jazýček

mrštný: eine flinke Zunge habenmít mrštný jazyk

rozvázat: j-m die Zunge lösenrozvázat komu jazyk

srdce: Das Herz auf der Zunge tragen.Co na srdci, to na jazyku.

šlapat: mit der Zunge anstoßenšlapat si na jazyk

zub: seine Zunge im Zaum haltendržet jazyk za zuby

brennen: etw. Nom brennt j-m auf der Zungeco pálí koho na jazyku