Hlavní obsah

zlý

Přídavné jméno

  1. (člověk ap.) böse, bösartigZlé jazyky tvrdí...Böse Zungen behaupten...ze zlé vůleaus bösem Willen
  2. (čin ap.) böse, schlimm, übelNení to nic zlého.Es ist nichts Schlimmes.Je to s ním zlé.Er ist böse dran.
  3. (zpráva ap.) böse, schlimmzlé znameníein böses Zeichen

Vyskytuje se v

pes: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

zlé: mít komu co za zléj-m etw. übel nehmen

zlé: Nic ve zlém!Nichts für ungut!

horší: horší než kdo/coschlechter als j./etw.

horší: dosáhnout horších výsledků než kdoschlechtere Ergebnisse erreichen als j.

pozor: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

dostat se: dostat se z nejhoršíhoüber die Runde kommen

venku: být z nejhoršího venkuaus dem Gröbsten heraus sein, über den Berg sein

všechen, všechna, všechno: Všechno zlé je k něčemu dobré.Alles hat sein Gutes.

zlé: v dobrém i ve zlémim Guten wie im Bösen

aufsparen: einen Vorrat für Notzeiten aufsparenušetřit si zásobu na horší časy

ergreifen: Eine böse Ahnung ergreift mich.Zmocňuje se mě zlá předtucha.

scheiden: Gut von Böse scheiden könnenumět rozeznat dobré od zlého

schlimm: Das waren schlimme Zeiten!To byly zlé časy!

träumen: schlecht träumenmít zlý sen

Wille: Es war kein böser Wille.Nebyl to zlý úmysl.

Zunge: Böse Zungen behaupten, dass...Zlí jazykové tvrdí, že...

bissig: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

Vorsicht: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!