Hlavní obsah

pozor

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (soustředěnost) die Achtdávat pozor při výuceim Unterricht Acht geben
  2. (ostražitost) die Achtung, die VorsichtDávej na sebe pozor!Pass auf dich auf!, Gib auf dich Acht!Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, schod!Achtung, Stufe!
  3. (dozor) die Achtdát pozor na koho/coauf j-n/etw. Acht geben
  4. (tělocvičný postoj) die Achtung

Vyskytuje se v

linie: auf die Linie achtendávat si pozor na linii

pes: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

v, ve: stillstehen, strammstehenstát v pozoru

dávat: auf j-n/etw. Acht gebendávat pozor na koho/co

kluzký: Achtung, glatter Boden!Pozor, kluzká podlaha!

mít se: auf der Hut sein, sich hüten vor j-m/etw.mít se na pozoru před kým/čím

napříště: Nächstes Mal pass auf!Napříště si dej pozor!

přelít: Er passte nicht auf und hat es verschüttet.Nedával pozor a přelil.

sledovat: Achtung, wir werden verfolgt.Pozor, sledují nás.

umazat se: Pass auf, du wirst schmutzig!Pozor, umažeš se.

vyvléct se: Pass auf, das Garn fädelt sich aus.Pozor, vyvléká se ti nit.

schod: Vorsicht, Stufe!Pozor, schod!

start: Auf die Plätze, fertig, los!Připravit se ke startu, pozor, teď!

zlý: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

Haltung: Haltung annehmenpostavit se do pozoru

Achtung: Achtung, Hochspannung!Pozor, vysoké napětí!

aufpassen: Aufgepasst!Pozor!

fallen: Pass auf, fall nicht!Dávej pozor, nespadni!

fertig: sport. Auf die Plätze, fertig, los!Připravit se, pozor, teď!

frisch: Vorsicht, frisch gestrichen!Pozor, čerstvě natřeno!

Lebensgefahr: Achtung, Hochspannung! Lebensgefahr!Pozor, vysoké napětí! Životu nebezpečno!

spritzen: Vorsicht, es spritzt!Pozor, prská to!

bissig: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

Vorsicht: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

zerbrechlich: Vorsicht zerbrechlich!Pozor, křehké (zboží)!

pozor: Achtung, Stufe!Pozor, schod!