Hlavní obsah

Linie

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. in erster Linie v prvé řadě především

Vyskytuje se v

erst(er,e,es): in erster Liniev první řadě

ziehen: eine Linie ziehennakreslit přímku

bitevní: bitevní liniedie Kampflinie, die Gefechtslinie

linie: hraniční liniedie Grenzlinie

linie: štíhlá liniedie schlanke Linie

linie: dávat si pozor na liniiauf die Linie achten

plný: dopr. plná čáradurchgezogene Linie

řada: v první řadě předevšímin erster Reihe/Linie

záměrný: záměrná liniedie Visierlinie

čára: vodorovná/svislá čárawaagerechte/senkrechte Linie

čárkovaný: čárkovaná čáragestrichelte Linie

kolmo: narýsovat přímku kolmo k roviněeine Linie senkrecht zur Ebene ziehen

kolmý: načrtnout kolmou přímkueine senkrechte Linie anzeichnen

křivka: ladná křivka jejího těladie anmutige Linie ihres Körpers

linie: kreslit rovné liniegerade Linien zeichnen

linie: linie příměřídie Linie des Waffenstillstands

linie: bitevní/pevnostní/obranná liniedie Gefechtlinie/Festungslinie/Schutzlinie

linie: naznačit co v hlavních liniíchetw. in den Hauptlinien andeuten

linie: politická/stranická liniedie politische Linie/der Parteikurs

linka: linky v sešitědie Linien im Heft

přeletět: Míč přeletěl čáru.Der Ball ist zu weit über die Linie geflogen.

přímý: přímá ulice/čáragerade Straße/Linie

řada: utvořit řadueine Linie bilden

vyniknout: Červená linka vynikla na šedém pozadí.Die rote Linie hob sich vom grauen Hintergrund ab.

vymřít: vymřít po mečiin der männlichen Linie aussterben