Hlavní obsah

Haltung

Vyskytuje se v

aufrecht: mít vzpřímené držení tělaaufrechte Haltung haben

pozitivní: zaujmout pozitivní postoj k čemueine positive Haltung zu etw. einnehmen

Haltung: postavit se do pozoruHaltung annehmen