Hlavní obsah

držení

Vyskytuje se v

huba: Drž hubu!Halt die Klappe/das Maul!

napětí: držet koho v napětíj-n in Atem halten

nazpět: držet se nazpětsich zurückhalten

dieta: držet dietuDiät halten

držet: držet dítě za rukudas Kind an der Hand halten

držet: držet co v tajnostietw. geheim halten

držet: držet rovnováhudie Balance halten

držet: držet děti domadie Kinder zu Hause halten

držet: držet dietuDiät halten

držet: Hřebík drží ve zdi.Der Nagel hält in der Wand.

držet: držet komu místoj-m den Platz halten

držet: držet spoluzusammenhalten

držet se: držet se zábradlísich am Geländer festhalten

držet se: Držte se vpravo!Haltet euch rechts!

držet se: držet se předpisůsich an die Vorschriften halten

držet se: držet se při životěsich am Leben halten

hlídka: držet/mít hlídkudie Wache halten/haben

ochranný: držet nad kým ochrannou rukuüber j-n die schützende Hand halten

pevně: pevně se držet čehosich an etw. festhalten

předloha: držet se předlohysich an die Vorlage halten

přísný: držet přísnou dietustrenge Diät halten

stranou: držet se stranousich abseits halten

tělo: špatné držení tělafalsche Körperhaltung

tempo: držet tempodas Tempo halten

zábradlí: držet se zábradlísich am Geländer (fest)halten

zkrátka: držet koně zkrátkadas Pferd kurzhalten

doba: držet krok s doboumit der Zeit Schritt halten

držet: držet palce komuj-m die Daumen halten

držet: držet koho v hrstij-n in der Hand haben

držet: držet krok s kýmmit j-m Schritt halten

držet: držet koho v patřičných mezíchj-n in Grenzen halten

držet: držet jazyk za zubyseine Zunge im Zaum halten

držet: držet koho pod zámkemj-n unter Verschluss halten

držet: držet slovodas Wort halten

držet: držet basu s kýmwie Pech und Schwefel zusammenhalten

držet se: držet se máminých sukníder Mutter an der Schürze hängen

držet se: držet se koho/čeho jako klíštěwie eine Klette an j-m hängen

jazyk: držet jazyk na uzděseine Zunge im Zaum halten

klíště: držet se koho jako klíštěan j-m wie eine Zecke hängen

krok: držet krok s doboumit der Zeit Schritt halten

palec: držet komu palecj-m den Daumen halten

přibitý: držet jako přibitýniet- und nagelfest sein

přikovaný: držet jako přikovanýniet- und nagelfest sein

pusa: držet pusuden Mund halten

šach: držet koho v šachuj-n in Schach halten

tělo: držet (si) koho od tělasich j-n vom Leib(e) halten

země: držet se při zemiauf der Erde bleiben

zobák: držet zobákden Schnabel halten

zub: držet jazyk za zubyseine Zunge im Zaum halten