Hlavní obsah

napětí

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (napjaté očekávání) die Spannungdržet koho v napětíj-n in Atem haltennaslouchat komu/čemu s napětímj-m/etw. voller Spannung zuhören
  2. (duševní vypětí) die (An)Spannung, der Stress, die Stress-Situationžít v neustálém napětíunter ständigem Stress stehen
  3. (elektrické) die Spannungelektrické napětíelektrische Spannungnízké/vysoké/stejnosměrné napětídie Niederspannung/Hochspannung/Gleichspannung
  4. (vnitřní pnutí) die (An)Spannung, die Tension
  5. (stav hrozící střetnutím) die Spannungpolitické napětípolitische Spannungnapětí na Blízkém východědie Spannungen im Nahen Osten

Vyskytuje se v

dovolený: tech. dovolené napětízugelassene Spannung

snížení: snížení napětí proududie Stromabnahme

zapalovací: elektr. zapalovací napětídie Brennspannung

kopyto: napnout botu na kopytoden Schuh auf den Leisten spannen

kulminovat: Napětí kulminuje.Die Spannung kulminiert.

luk: napnout lukden Bogen spannen

napnout: napnout plachtydie Segel setzen

zostřit se: Napětí se zostřilo.Die Spannung hat sich verschärft.

Achtung: Pozor, vysoké napětí!Achtung, Hochspannung!

anziehen: napnout strunudie Saite anziehen

elektrisch: měřit elektrické napětíelektrische Spannung messen

Lebensgefahr: Pozor, vysoké napětí! Životu nebezpečno!Achtung, Hochspannung! Lebensgefahr!

Segel: napnout plachty(die) Segel setzen

Spannung: film plný napětíein Film voller Spannung

stehen: být pod napětímunter Spannung stehen

napětí: držet koho v napětíj-n in Atem halten