Hlavní obsah

napětí

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (napjaté očekávání) die Spannungdržet koho v napětíj-n in Atem haltennaslouchat komu/čemu s napětímj-m/etw. voller Spannung zuhören
  2. (duševní vypětí) die (An)Spannung, der Stress, die Stress-Situationžít v neustálém napětíunter ständigem Stress stehen
  3. (elektrické) die Spannungelektrické napětíelektrische Spannungnízké/vysoké/stejnosměrné napětídie Niederspannung/Hochspannung/Gleichspannung
  4. (vnitřní pnutí) die (An)Spannung, die Tension
  5. (stav hrozící střetnutím) die Spannungpolitické napětípolitische Spannungnapětí na Blízkém východědie Spannungen im Nahen Osten

Vyskytuje se v

dovolený: tech. dovolené napětízugelassene Spannung

snížení: snížení napětí proududie Stromabnahme

zapalovací: elektr. zapalovací napětídie Brennspannung

kopyto: napnout botu na kopytoden Schuh auf den Leisten spannen

kulminovat: Napětí kulminuje.Die Spannung kulminiert.

luk: napnout lukden Bogen spannen

napnout: napnout plachtydie Segel setzen

napnout: napnout rukuden Arm strecken

napnout: napnout sílydie Kräfte aufbieten

zostřit se: Napětí se zostřilo.Die Spannung hat sich verschärft.

napnout: napnout ušidie Ohren spitzen

Achtung: Achtung, Hochspannung!Pozor, vysoké napětí!

anziehen: die Saite anziehennapnout strunu

elektrisch: elektrische Spannung messenměřit elektrické napětí

Lebensgefahr: Achtung, Hochspannung! Lebensgefahr!Pozor, vysoké napětí! Životu nebezpečno!

Segel: (die) Segel setzennapnout plachty

Spannung: ein Film voller Spannungfilm plný napětí

stehen: unter Spannung stehenbýt pod napětím