Hlavní obsah

brennen

Slovesobrannte, h. gebrannt

 1. hořet dům, stodola ap.Es brennt!Hoří!
 2. pálit, pražit, žhnout o slunci
 3. etw. Akk topit čím uhlím ap.
 4. svítit, hořet lampa ap.
 5. propálit, vypálit díru do koberce ap.
 6. pálit, vypalovat cihly ap.Kalk brennenpálit vápno
 7. pálit slivovici ap.
 8. pražit mandle ap.
 9. pálit na kůži, v očích ap.
 10. pálit chilli paprika ap.Das Gewürz in der Soße brennt viel.Koření v omáčce strašně pálí.
 11. auf etw. Akk planout, toužit po čem
 12. vor etw. Dat hořet, planout čím láskou, nenávistí, nedočkavostí ap.
 13. výp.vypalovat CD
 14. sich brennen hovor.popálit se, spálit seIch habe mich am Ofen gebrannt.Spálil jsem se o kamna.

Slovesobrannte, h. gebrannt

 1. j-m brennt der Kittel hovor.komu šplouchá na maják
 2. etw. Nom brennt j-m auf der Zunge co pálí koho na jazyku

Vyskytuje se v

Sohle: j-m brennt es unter den Sohlenkoho pálí půda pod nohama

abbrennen: Der Schuppen brannte völlig ab.Kůlna zcela shořela.

es: Es brennt!Hoří!

hořet: Hoří!Feuer!, Es brennt!

hořet: hořet čímvor etw. brennen

pálit se: Jídlo se pálí.Das Essen brennt an.

popálit: Popálil jsem si ruce o kopřivy.Die Brennnesseln haben meine Hände gebrannt.

pražit: Polední slunce pražilo.Die Mittagssonne brannte.

touha: hořet touhouvor Begierde brennen

vyhořet: Náš byt zcela vyhořel.Unsere Wohnung brannte völlig aus.

vypálit: Žehlička vypálila díru do šatů.Das Bügeleisen brannte ein Loch ins Kleid.

vypálit: vypálit CDeine CD brennen

cejch: vypálit komu cejchj-m ein Brandzeichen brennen