Hlavní obsah

brennen

Slovesobrannte, h. gebrannt

 1. hořet dům, stodola ap.Es brennt!Hoří!
 2. pálit, pražit, žhnout o slunci
 3. etw. Akk topit čím uhlím ap.
 4. svítit, hořet lampa ap.
 5. propálit, vypálit díru do koberce ap.
 6. pálit, vypalovat cihly ap.Kalk brennenpálit vápno
 7. pálit slivovici ap.
 8. pražit mandle ap.
 9. pálit na kůži, v očích ap.
 10. pálit chilli paprika ap.Das Gewürz in der Soße brennt viel.Koření v omáčce strašně pálí.
 11. auf etw. Akk planout, toužit po čem
 12. vor etw. Dat hořet, planout čím láskou, nenávistí, nedočkavostí ap.
 13. výp.vypalovat CD
 14. sich brennen hovor.popálit se, spálit seIch habe mich am Ofen gebrannt.Spálil jsem se o kamna.

Slovesobrannte, h. gebrannt

 1. j-m brennt der Kittel hovor.komu šplouchá na maják
 2. etw. Nom brennt j-m auf der Zunge co pálí koho na jazyku

Vyskytuje se v

brennen: sich brennenpopálit se, spálit se

Sohle: j-m brennt es unter den Sohlenkoho pálí půda pod nohama

abbrennen: Der Schuppen brannte völlig ab.Kůlna zcela shořela.

es: Es brennt!Hoří!

hořet: Feuer!, Es brennt!Hoří!

pálit se: Das Essen brennt an.Jídlo se pálí.

popálit: Die Brennnesseln haben meine Hände gebrannt.Popálil jsem si ruce o kopřivy.

pražit: Die Mittagssonne brannte.Polední slunce pražilo.

touha: vor Begierde brennenhořet touhou

vyhořet: Unsere Wohnung brannte völlig aus.Náš byt zcela vyhořel.

vypálit: Das Bügeleisen brannte ein Loch ins Kleid.Žehlička vypálila díru do šatů.

cejch: j-m ein Brandzeichen brennenvypálit komu cejch