Hlavní obsah

verbrennen

Slovesoverbrannte, i./h. verbrannt

  1. shořet, uhořet člověk, auto ap.Ein Dokument verbrannte (zu Asche).Dokument shořel (na prach).
  2. spálit se maso v troubě ap.Der Kuchen ist (im Ofen) verbrannt.Koláč se (v troubě) spálil.
  3. uschnout, vyprahnout vegetace ap.
  4. hovor.spálit se, spálit si co na slunciin der Sonne verbrennenspálit se na slunci
  5. spálit, upálit, zpopelnit na hranici ap.Abfälle/Tote verbrennenspalovat odpadky/mrtvésich selbst verbrennenupálit se
  6. chem.spalovat tuky v těle ap.
  7. sich Dat an etw. Dat spálit se, popálit se o co

Vyskytuje se v

Finger: sich Dat bei etw. die Finger verbrennenspálit si prsty při čem

Schnauze: sich Dat die Schnauze verbrennenspálit si hubu

hodněkrát: Už jsem se hodněkrát spálil.Ich habe mir schon mehrmals die Finger verbrannt.

popálit se: popálit se o kamnasich am Ofen verbrennen

popálit se: popálit se od kopřivsich an Brennnesseln verbrennen

popel: shořet na popelzu Asche verbrennen

spálit se: Koláč se spálil.Der Kuchen ist verbrannt.

vypálit: Za zimu vypálili spoustu dřeva.Im Winter haben sie viel Holz verbrannt.

čenich: dostat přes čenichsich die Schnauze verbrennen

popálit: popálit si prstysich die Finger verbrennen

prst: spálit si prstysich die Finger verbrennen