Hlavní obsah

verbrennen

Slovesoverbrannte, i./h. verbrannt

  1. shořet, uhořet člověk, auto ap.Ein Dokument verbrannte (zu Asche).Dokument shořel (na prach).
  2. spálit se maso v troubě ap.Der Kuchen ist (im Ofen) verbrannt.Koláč se (v troubě) spálil.
  3. uschnout, vyprahnout vegetace ap.
  4. hovor.spálit se, spálit si co na slunciin der Sonne verbrennenspálit se na slunci
  5. spálit, upálit, zpopelnit na hranici ap.Abfälle/Tote verbrennenspalovat odpadky/mrtvésich selbst verbrennenupálit se
  6. chem.spalovat tuky v těle ap.
  7. sich Dat an etw. Dat spálit se, popálit se o co

Vyskytuje se v

Schnauze: sich Dat die Schnauze verbrennenspálit si hubu

verbrennen: Der Kuchen ist (im Ofen) verbrannt.Koláč se (v troubě) spálil.

hodněkrát: Ich habe mir schon mehrmals die Finger verbrannt.Už jsem se hodněkrát spálil.

popálit se: sich am Ofen verbrennenpopálit se o kamna

popel: zu Asche verbrennenshořet na popel

spálit se: Der Kuchen ist verbrannt.Koláč se spálil.

vypálit: Im Winter haben sie viel Holz verbrannt.Za zimu vypálili spoustu dřeva.

čenich: sich die Schnauze verbrennendostat přes čenich

popálit: sich die Finger verbrennenpopálit si prsty

prst: sich die Finger verbrennenspálit si prsty

Finger: sich Dat bei etw. die Finger verbrennenspálit si prsty při čem