Hlavní obsah

abbrennen

Slovesobrannte ab, h./i. abgebrannt

  1. spálit, vypálitDörfer abbrennenvypalovat vesnice
  2. vyhořet, dohořívat svíčka ap.
  3. vypalovat louky ap.
  4. odpálit ohňostroj ap.
  5. shořet, vyhořetDer Schuppen brannte völlig ab.Kůlna zcela shořela.

Slovesobrannte ab, h./i. abgebrannt

  1. abgebrannt sein hovor.nemít ani vindru, být švorc

Vyskytuje se v

odpálit: ein Feuerwerk abbrennenodpálit ohňostroj

shořet: Die Holzhütte ist bis auf die Grundmauern abgebrannt.Dřevěná chata shořela do základů.

vyhořet: Wir sind schon zweimal abgebrannt.Už jsme dvakrát vyhořeli.

abbrennen: Dörfer abbrennenvypalovat vesnice