Hlavní obsah

abbrennen

Slovesobrannte ab, h./i. abgebrannt

  1. spálit, vypálitDörfer abbrennenvypalovat vesnice
  2. vyhořet, dohořívat svíčka ap.
  3. vypalovat louky ap.
  4. odpálit ohňostroj ap.
  5. shořet, vyhořetDer Schuppen brannte völlig ab.Kůlna zcela shořela.

Slovesobrannte ab, h./i. abgebrannt

  1. abgebrannt sein hovor.nemít ani vindru, být švorc

Vyskytuje se v

abbrennen: abgebrannt seinnemít ani vindru, být švorc