Hlavní obsah

kdo

Zájmeno

  1. (v otázce na osobu ap.) werKdo je to?Wer ist das?O kom mluvíte?Von wem sprechen Sie?
  2. (zastupuje jména osob ap.) werTen, kdo to tvrdí, lže.Wer das behauptet, lügt.

Vyskytuje se v

jaktěživ: Kdo to jaktěživ viděl?Wer hat es je gesehen?

jiný: více než kdo jinýmehr als jeder andere

jít: O koho jde?Um wen geht es?

mít: S kým mám tu čest?Mit wem habe ich die Ehre?

nacákat: Kdo nacákal v koupelně?Wer hat so im Bad herumgespritzt?

obrátit se: Nevím, na koho se mám obrátit.Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.

rozdávat: Kdo rozdává?Wer verteilt?

rozehrávat: Kdo rozehrává?Wer spielt an?

tah: Kdo je na tahu?Wer ist am Zug?

ten, ta, to: Kdo je ten mladík?Wer ist der junge Mann?

uspávat: Kdo dnes uspává děti?Wer bringt heute die Kinder ins Bett?

vynalézt: Kdo vynalezl žárovku?Wer hat die Glühbirne erfunden?

chtít: přísl. Kdo chce kam, pomozme mu tam.Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

lehnout (si): Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

píseň: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.Wes Brot ich ess(e), des Lied ich sing(e).

pomoc: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist (auch) nicht zu helfen.

rada: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen.

sám, sama, samo, samý: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

shůry: Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen.

sít: přísl. Kdo seje vítr, sklízí bouři.Wer Wind sät, wird Sturm ernten.

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

vpálit: vpálit komu jednujemandem eine aufbrennen

nach: Kdo je po tobě na řadě?Wer ist nach dir dran?

Apparat: Kdo je u telefonu?, S kým mluvím?Wer ist am Apparat?

bedienen: Kdo obsluhuje u tohoto stolu?Wer bedient an diesem Tisch?

bieten: Kdo dá více?Wer bietet mehr?

dafür: Kdo je pro?Wer ist dafür?

daraus: To je moje sklenice, kdo z ní pil?Das ist mein Glas, wer hat daraus getrunken?

darstellen: Koho představuje ten obraz?Wen stellt das Bild dar?

denn: Kdo má dnes (ale) tolik peněz?Wer hat denn schon so viel Geld?

geben: Kdo (roz)dává (karty)?Wer gibt (Karten)?

jemand: Znám někoho, kdo tam již pracuje.Ich kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.

legitimieren: Kdo vás legitimoval, abyste nás zastupoval?Wer hat Sie legitimiert uns zu vertreten?

losen: Chceme losovat, kdo začne.Wir wollen losen, wer anfängt.

Sieger: Kdo je vítěz?Wer ist der Sieger?

Spender: Kdo byl tím šlechetným dárcem?Wer war der edle Spender?

spuren: Kdo nebude poslouchat, vyletí.Wer nicht spurt, fliegt.

tun: Kdo to provedl?, Kdo to udělal?Wer hat das getan?

wer: Kdo to byl?Wer war das?

denken: Kdo by si to (byl) pomyslel!, Koho by to napadlo!Wer hätte das gedacht!

lachen: Kdo se směje naposled, ten se směje nejvíc.Wer zuletzt lacht, lacht am besten.

suchen: Kdo hledá, najde.Wer sucht, der findet.

kdo: Kdo je to?Wer ist das?