Hlavní obsah

kdo

Zájmeno

  1. (v otázce na osobu ap.) werKdo je to?Wer ist das?O kom mluvíte?Von wem sprechen Sie?
  2. (zastupuje jména osob ap.) werTen, kdo to tvrdí, lže.Wer das behauptet, lügt.

Vyskytuje se v

bezinfekční: Kdo má negativní test, je považován za bezinfekčního.Wer einen negativen Test hat, gilt als nicht ansteckend.

jaktěživ: Kdo to jaktěživ viděl?Wer hat es je gesehen?

jiný: více než kdo jinýmehr als jeder andere

jít: O koho jde?Um wen geht es?

mít: S kým mám tu čest?Mit wem habe ich die Ehre?

nacákat: Kdo nacákal v koupelně?Wer hat so im Bad herumgespritzt?

obrátit se: Nevím, na koho se mám obrátit.Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.

rozdávat: Kdo rozdává?Wer verteilt?

rozehrávat: Kdo rozehrává?Wer spielt an?

tah: Kdo je na tahu?Wer ist am Zug?

ten, ta, to: Kdo je ten mladík?Wer ist der junge Mann?

uspávat: Kdo dnes uspává děti?Wer bringt heute die Kinder ins Bett?

vynalézt: Kdo vynalezl žárovku?Wer hat die Glühbirne erfunden?

chtít: přísl. Kdo chce kam, pomozme mu tam.Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

lehnout (si): Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

píseň: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.Wes Brot ich ess(e), des Lied ich sing(e).

pomoc: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist (auch) nicht zu helfen.

rada: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen.

sám, sama, samo, samý: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

shůry: Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen.

sít: přísl. Kdo seje vítr, sklízí bouři.Wer Wind sät, wird Sturm ernten.

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

vpálit: vpálit komu jednujemandem eine aufbrennen

nach: Wer ist nach dir dran?Kdo je po tobě na řadě?

Apparat: Wer ist am Apparat?Kdo je u telefonu?, S kým mluvím?

bedienen: Wer bedient an diesem Tisch?Kdo obsluhuje u tohoto stolu?

bieten: Wer bietet mehr?Kdo dá více?

dafür: Wer ist dafür?Kdo je pro?

daraus: Das ist mein Glas, wer hat daraus getrunken?To je moje sklenice, kdo z ní pil?

darstellen: Wen stellt das Bild dar?Koho představuje ten obraz?

denn: Wer hat denn schon so viel Geld?Kdo má dnes (ale) tolik peněz?

geben: Wer gibt (Karten)?Kdo (roz)dává (karty)?

jemand: Ich kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.Znám někoho, kdo tam již pracuje.

legitimieren: Wer hat Sie legitimiert uns zu vertreten?Kdo vás legitimoval, abyste nás zastupoval?

losen: Wir wollen losen, wer anfängt.Chceme losovat, kdo začne.

Sieger: Wer ist der Sieger?Kdo je vítěz?

Spender: Wer war der edle Spender?Kdo byl tím šlechetným dárcem?

spuren: Wer nicht spurt, fliegt.Kdo nebude poslouchat, vyletí.

tun: Wer hat das getan?Kdo to provedl?, Kdo to udělal?

wer: Wer war das?Kdo to byl?

wer: Mit wem spreche ich?S kým hovořím?

wer: Wer das behauptet, lügt.Kdo to tvrdí, lže.

denken: Wer hätte das gedacht!Kdo by si to (byl) pomyslel!, Koho by to napadlo!

lachen: Wer zuletzt lacht, lacht am besten.Kdo se směje naposled, ten se směje nejvíc.

suchen: Wer sucht, der findet.Kdo hledá, najde.