Hlavní obsah

bieten

Slovesobot, h. geboten

  1. nabídnout, poskytnout možnost ap.Er hat nicht viel zu bieten.Nemá moc co nabídnout.
  2. nabídnout, dát v dražbě, prodeji ap.Wer bietet mehr?Kdo dá více?
  3. sich bieten nabízet se, naskýtat se šance ap.
  4. kniž.nabídnout rámě ap., podat rukuEr bot ihr den Arm.Nabídnul jí rámě.
  5. předvést, podat vynikající výkon ap.
  6. j-m etw. Akk žádat, chtít co po kom, od koho
  7. sich Dat bieten lassen hovor.nechat si líbitDas solltest du dir nicht bieten lassen!To by sis neměl nechat líbit!

Vyskytuje se v

außerordentlich: podat mimořádný výkoneine außerordentliche Leistung bieten

anbieten: Nabídl jsem se, že budu předčítat.Ich bot mich zum Vorlesen an.

Arm: nabídnout dámě ráměeiner Dame den Arm bieten

Bote: poslat poslaeinen Boten schicken

durchschnittlich: podávat průměrné výkonydurchschnittliche Leistungen bieten

frei: poskytovat volný vstup pro studentyeinen freien Eintritt für Studenten bieten

Geleit: Nabídl jí svůj doprovod.Er bot ihr sein Geleit.

Platz: nabídnout komu místoj-m Platz bieten

Sicherheit: zajistit komu bezpečnostj-m Sicherheit bieten

napřed: Napřed podává ruku dáma.Zuerst bietet die Dame ihre Hand.

neobvyklý: podat neobvyklý výkoneine außergewöhnliche Leistung bieten

podívaná: skýtat žalostnou podívanoueinen traurigen Anblick bieten

skýtat: Lípa skýtala příjemný stín.Die Linde bot einen angenehmen Schatten.

ubytování: poskytovat ubytování komuj-m Unterkunft bieten

výkon: podat mistrovský výkoneine Meisterleistung bieten

čelo: postavit se k čemu čelemetw. Dat Stirn bieten

bieten: Nemá moc co nabídnout.Er hat nicht viel zu bieten.