Hlavní obsah

bieten

Slovesobot, h. geboten

  1. nabídnout, poskytnout možnost ap.Er hat nicht viel zu bieten.Nemá moc co nabídnout.
  2. nabídnout, dát v dražbě, prodeji ap.Wer bietet mehr?Kdo dá více?
  3. sich bieten nabízet se, naskýtat se šance ap.
  4. kniž.nabídnout rámě ap., podat rukuEr bot ihr den Arm.Nabídnul jí rámě.
  5. předvést, podat vynikající výkon ap.
  6. j-m etw. Akk žádat, chtít co po kom, od koho
  7. sich Dat bieten lassen hovor.nechat si líbitDas solltest du dir nicht bieten lassen!To by sis neměl nechat líbit!

Vyskytuje se v

außerordentlich: eine außerordentliche Leistung bietenpodat mimořádný výkon

anbieten: Ich bot mich zum Vorlesen an.Nabídl jsem se, že budu předčítat.

Arm: einer Dame den Arm bietennabídnout dámě rámě

Bote: einen Boten schickenposlat posla

durchschnittlich: durchschnittliche Leistungen bietenpodávat průměrné výkony

frei: einen freien Eintritt für Studenten bietenposkytovat volný vstup pro studenty

Geleit: Er bot ihr sein Geleit.Nabídl jí svůj doprovod.

Platz: j-m Platz bietennabídnout komu místo

Sicherheit: j-m Sicherheit bietenzajistit komu bezpečnost

napřed: Napřed podává ruku dáma.Zuerst bietet die Dame ihre Hand.

neobvyklý: podat neobvyklý výkoneine außergewöhnliche Leistung bieten

podívaná: skýtat žalostnou podívanoueinen traurigen Anblick bieten

skýtat: Lípa skýtala příjemný stín.Die Linde bot einen angenehmen Schatten.

ubytování: poskytovat ubytování komuj-m Unterkunft bieten

výkon: podat mistrovský výkoneine Meisterleistung bieten

čelo: postavit se k čemu čelemetw. Dat Stirn bieten