Hlavní obsah

verbieten

Vyskytuje se v

verboten: Zutritt für Unbefugte verboten.Nepovolaným vstup zakázán.

abspringen: Abspringen während der Fahrt verboten!Vyskakování za jízdy zakázáno!

Durchfahrt: Durchfahrt verboten!Průjezd zakázán!

Durchgang: Durchgang verboten!Průchod zakázán!

Gleis: Überschreiten der Gleise verboten!Přecházení kolejí zakázáno!

kategorisch: j-m etw. kategorisch verbietenkomu co kategoricky zakázat

sollen: Das sollte man verbieten.To by měli zakázat.

Verbot: ein Verbot übertretenpřekročit zákaz

verboten: Zutritt/Durchfahrt verboten!Vstup/Průjezd zakázán!

Zutritt: Unbefugten ist der Zutritt verboten!Nepovolaným vstup zakázán!

předjíždění: dopr. zákaz předjížděníÜberholen verboten

vjezd: zákaz vjezdu všech vozidel značkaEinfahrt verboten

zákaz: Zákaz kouření!Rauchen verboten!

zákaz: porušit zákazgegen ein Verbot verstoßen

zakázat: Nepovolaným vstup zakázán.Zutritt für Unbefugte verboten

zakázat: Kouření zakázáno.Rauchen verboten.

bezdůvodný: považovat zákaz za bezdůvodnýdas Verbot für grundlos halten

důrazný: důrazný zákaznachdrückliches Verbot

kouření: Kouření zakázáno.Rauchen verboten.

odvolání: co je až do odvolání zakázánoetw. ist bis auf Widerruf verboten

průjezd: průjezd zakázánDurchfahrt verboten

přísně: Kouření přísně zakázáno.Rauchen streng verboten.

přístup: přístup k stavbě zakázánBetreten der Baustelle verboten

rybaření: zákaz rybařeníFischen/Angeln verboten

stavba: Vstup na stavbu je zakázán.Betreten der Baustelle verboten.

striktní: striktní zákazstriktes Verbot

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán!Unbefugten Zutritt verboten!

odbočení: zákaz odbočení vlevoLinksabbiegen verboten

vstup: Nepovolaným vstup zakázán.Unbefugten (ist der) Zutritt verboten.