Hlavní obsah

verbieten

Vyskytuje se v

verboten: Zutritt für Unbefugte verboten.Nepovolaným vstup zakázán.

abspringen: Abspringen während der Fahrt verboten!Vyskakování za jízdy zakázáno!

Durchfahrt: Durchfahrt verboten!Průjezd zakázán!

Durchgang: Durchgang verboten!Průchod zakázán!

Gleis: Überschreiten der Gleise verboten!Přecházení kolejí zakázáno!

kategorisch: j-m etw. kategorisch verbietenkomu co kategoricky zakázat

sollen: Das sollte man verbieten.To by měli zakázat.

Verbot: ein Verbot übertretenpřekročit zákaz

Zutritt: Unbefugten ist der Zutritt verboten!Nepovolaným vstup zakázán!

předjíždění: Überholen verbotendopr. zákaz předjíždění

vjezd: Einfahrt verbotenzákaz vjezdu všech vozidel značka

zákaz: Rauchen verboten!Zákaz kouření!

zakázat: Zutritt für Unbefugte verbotenNepovolaným vstup zakázán.

bezdůvodný: das Verbot für grundlos haltenpovažovat zákaz za bezdůvodný

důrazný: nachdrückliches Verbotdůrazný zákaz

kouření: Rauchen verboten.Kouření zakázáno.

odvolání: etw. ist bis auf Widerruf verbotenco je až do odvolání zakázáno

průjezd: Durchfahrt verbotenprůjezd zakázán

přísně: Rauchen streng verboten.Kouření přísně zakázáno.

přístup: Betreten der Baustelle verbotenpřístup k stavbě zakázán

rybaření: Fischen/Angeln verbotenzákaz rybaření

stavba: Betreten der Baustelle verboten.Vstup na stavbu je zakázán.

striktní: striktes Verbotstriktní zákaz

nepovolaný: Unbefugten Zutritt verboten!Nepovolaným vstup zakázán!

odbočení: Linksabbiegen verbotenzákaz odbočení vlevo

vstup: Unbefugten (ist der) Zutritt verboten.Nepovolaným vstup zakázán.

verbieten: Das verbiete ich dir!To ti zakazuju!