Hlavní obsah

ubytování

Vyskytuje se v

hromadný: hromadné ubytovánídie Kollektivunterbringung

privátní: privátní ubytovánídie Privatunterkunft

provizorní: provizorní stavba/ubytováníprovisorischer Bau/provisorische Unterkunft

strava: ubytování se stravouUnterkunft mit Verpflegung

vyjednat: Vyjednal jsem ti ubytování.Ich habe dir eine Unterkunft besorgt.

zajistit: zajistit ubytování v letoviskudie Unterkunft in der Sommerfrische besorgen

unterbringen: die Gäste bei Verwandten unterbringenubytovat hosty u příbuzných

unterkommen: in einem Hotel unterkommenubytovat se v hotelu