Hlavní obsah

sít

Nedokonavé sloveso

  • säensít secím strojemmaschinell säen

Vyskytuje se v

silo: der Getreidesiloobilné silo

správce: der Netzwerkadministratorsprávce (počítačové) sítě

vítězný: der Gewinnsatzsport. vítězný set

proso: die Hirse säensít proso

set: das Geschirrsetjídelní set

síla: aus Leibeskräften schreienkřičet ze všech sil

síť: etw. ans Netz anschließenzapojit co do sítě

vypětí: unter Anspannung aller Kräftes vypětím všech sil

rozhodit: die Netze auswerfenrozhodit sítě

Kraft: j-n viel Kraft kostenstát koho mnoho sil

anschließen: das Radio an das Stromnetz anschließenzapojit rádio do sítě

Anspannung: unter Anspannung aller Kräftes vypětím všech sil

paar: ein paar Hundertněkolik set

sít: maschinell säensít secím strojem