Hlavní obsah

jáma

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

maskovat: die Grube mit Ästen tarnenmaskovat jámu větvemi

vyhrabat: das Erdreich aus der Grube aushebenvyhrabat hlínu z jámy

vyhrabat se: aus der Grube kriechenvyhrabat se z jámy

vykopat: eine tiefe Grube aushebenvykopat hlubokou jámu

zahrabat: die Grube zuschüttenzahrabat jámu

sám, sama, samo, samý: Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Deckung: in Gruben Deckung nehmenkrýt se v jámách

graben: eine Grube grabenkopat jámu

Schacht: einen Schacht bohren/graben/schlagenvrtat/kopat/razit jámu

jáma: die Wolfsgrubevlčí jáma