Hlavní obsah

wer

Zájmeno

  1. kdo v otázce na osobu nebo osobyWer war das?Kdo to byl?Mit wem spreche ich?S kým hovořím?
  2. kdo ve vztažných větáchWer das behauptet, lügt.Kdo to tvrdí, lže.
  3. někdo, kdosiIst da wer?Je tu někdo?

Vyskytuje se v

sein: být někdower sein

wagen: Odvážnému štěstí přeje!Wer (nicht) wagt, der (nicht) gewinnt!

wer: Mně to budeš povídat!, Komu to říkáš!, Mně je to jasné!Wem sagst du das!

nach: Kdo je po tobě na řadě?Wer ist nach dir dran?

Apparat: Kdo je u telefonu?, S kým mluvím?Wer ist am Apparat?

bedienen: Kdo obsluhuje u tohoto stolu?Wer bedient an diesem Tisch?

begreifen: To se nedá pochopit!Das begreife, wer will!

bieten: Kdo dá více?Wer bietet mehr?

dafür: Kdo je pro?Wer ist dafür?

daraus: To je moje sklenice, kdo z ní pil?Das ist mein Glas, wer hat daraus getrunken?

darstellen: Koho představuje ten obraz?Wen stellt das Bild dar?

denn: Kdo má dnes (ale) tolik peněz?Wer hat denn schon so viel Geld?

geben: Kdo (roz)dává (karty)?Wer gibt (Karten)?

legitimieren: Kdo vás legitimoval, abyste nás zastupoval?Wer hat Sie legitimiert uns zu vertreten?

losen: Chceme losovat, kdo začne.Wir wollen losen, wer anfängt.

Sieger: Kdo je vítěz?Wer ist der Sieger?

Spender: Kdo byl tím šlechetným dárcem?Wer war der edle Spender?

spuren: Kdo nebude poslouchat, vyletí.Wer nicht spurt, fliegt.

tun: Kdo to provedl?, Kdo to udělal?Wer hat das getan?

denken: Kdo by si to (byl) pomyslel!, Koho by to napadlo!Wer hätte das gedacht!

lachen: Kdo se směje naposled, ten se směje nejvíc.Wer zuletzt lacht, lacht am besten.

suchen: Kdo hledá, najde.Wer sucht, der findet.

trauen: Důvěřuj, ale prověřuj!Trau, schau, wem!

bezinfekční: Kdo má negativní test, je považován za bezinfekčního.Wer einen negativen Test hat, gilt als nicht ansteckend.

čí: Čí je to vina?Wessen Schuld ist es?

jaktěživ: Kdo to jaktěživ viděl?Wer hat es je gesehen?

jít: O koho jde?Um wen geht es?

kdo: Kdo je to?Wer ist das?

mít: S kým mám tu čest?Mit wem habe ich die Ehre?

nacákat: Kdo nacákal v koupelně?Wer hat so im Bad herumgespritzt?

obrátit se: Nevím, na koho se mám obrátit.Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.

rozdávat: Kdo rozdává?Wer verteilt?

rozehrávat: Kdo rozehrává?Wer spielt an?

tah: Kdo je na tahu?Wer ist am Zug?

ten, ta, to: Kdo je ten mladík?Wer ist der junge Mann?

uspávat: Kdo dnes uspává děti?Wer bringt heute die Kinder ins Bett?

vynalézt: Kdo vynalezl žárovku?Wer hat die Glühbirne erfunden?

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

pomoc: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist (auch) nicht zu helfen.

rada: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen.

sám, sama, samo, samý: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

sít: přísl. Kdo seje vítr, sklízí bouři.Wer Wind sät, wird Sturm ernten.

schauen: Důvěřuj, ale prověřuj!Trau, schau, wem!