Hlavní obsah

jemand

Zájmeno

  • někdo, kdosi známá osobaIch kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.Znám někoho, kdo tam již pracuje.

Vyskytuje se v

also: Die Tür war offen, also musste jemand gekommen sein.Dveře byly otevřené, takže někdo musel přijít.

fragen: Hat jemand nach mir gefragt?Ptal se po mně někdo?, Hledal mě někdo?

verstellen: Das Buch muss jemand verstellt haben.Tu knihu musel někdo přemístit.

což: Hat es uns jemand gesagt?Což nám o tom někdo řekl?

jiný: jemand andererněkdo jiný

prásknout: Jemand hat sie verpfiffen.Někdo je prásknul.

proti: Ist jemand dagegen?hovor. Je někdo proti?

sbalit: Jemand hat meine Tasche gemopst.Někdo mi sbalil tašku.

sotva: Kaum war er aus dem Büro gegangen, suchte ihn jemand.Sotva odešel z kanceláře, někdo ho hledal.

vtom: Er war schon am Gehen, als auf einmal jemand klingelte.Byl už na odchodu, když vtom někdo zazvonil.

vydávat se: sich für jemand anderen ausgebenvydávat se za někoho jiného

pomocný: jemandem eine helfende Hand reichenpodat někomu pomocnou ruku

vpálit: jemandem eine aufbrennenvpálit komu jednu

jemand: Ich kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.Znám někoho, kdo tam již pracuje.