Hlavní obsah

trauen

Vyskytuje se v

Ohr: seinen Ohren nicht/kaum trauennevěřit svým (vlastním) uším

schauen: Trau, schau, wem!Důvěřuj, ale prověřuj!

trauen: sich trauentroufnout si, odvážit se

ihresgleichen: Leuten wie ihresgleichen ist nicht zu trauen.Lidem, jako jsou oni, se nedá důvěřovat.

nakolik: Inwieweit traust du ihm?Nakolik mu důvěřuješ?

oddat: sich kirchlich trauen lassennechat se oddat církevně

věřit: seinen Augen nicht trauennevěřit svým očím

vlastní: seinen Augen kaum trauennevěřit vlastním očím

Besen: unter dem Besen getraut seinžít na psí knížku