Hlavní obsah

trauen

Vyskytuje se v

Besen: unter dem Besen getraut seinžít na psí knížku

Ohr: seinen Ohren nicht/kaum trauennevěřit svým (vlastním) uším

schauen: Trau, schau, wem!Důvěřuj, ale prověřuj!

ihresgleichen: Leuten wie ihresgleichen ist nicht zu trauen.Lidem, jako jsou oni, se nedá důvěřovat.

nakolik: Nakolik mu důvěřuješ?Inwieweit traust du ihm?

oddat: nechat se oddat církevněsich kirchlich trauen lassen

věřit: nevěřit svým očímseinen Augen nicht trauen

vlastní: nevěřit vlastním očímseinen Augen kaum trauen