Hlavní obsah

trauen

Vyskytuje se v

Ohr: seinen Ohren nicht/kaum trauennevěřit svým (vlastním) uším

schauen: Trau, schau, wem!Důvěřuj, ale prověřuj!

trauen: sich trauentroufnout si, odvážit se

ihresgleichen: Leuten wie ihresgleichen ist nicht zu trauen.Lidem, jako jsou oni, se nedá důvěřovat.

Besen: unter dem Besen getraut seinžít na psí knížku