Hlavní obsah

důvěra

Podstatné jméno, rod ženský

  • das Vertrauenobrátit se na koho s důvěrousich an j-n mit Vertrauen wendenmít důvěru ke komuVertrauen zu j-m haben

Vyskytuje se v

neomezený: neomezená důvěra v kohouneingeschränktes Vertrauen in j-n

otřást: otřást čí důvěrouj-s Vertrauen erschüttern

pozbýt: pozbýt čí důvěryj-s Vertrauen verwirken

úplný: Máte mou úplnou důvěru.Sie haben mein vollstes Vertrauen.

vzájemný: vzájemná kontrola/důvěragegenseitige Kontrolle/gegenseitiges Vertrauen

zviklat: zviklat důvěru/víru kohoj-s Vertrauen/Glauben ins Wanken bringen

důvěra: obrátit se na koho s důvěrousich an j-n mit Vertrauen wenden