Hlavní obsah

otřást

Vyskytuje se v

mozek: med. otřes mozkudie (Ge)Hirnerschütterung

otřes: med. otřes mozkudie Gehirnerschütterung

otřást se: otřást se strachemsich vor Angst schütteln

základ: otřást čím v základechan den Grundfesten von etw. rütteln, etw. in seinem Fundament erschüttern

otřást: otřást čí důvěrouj-s Vertrauen erschüttern