Hlavní obsah

Trauer

Vyskytuje se v

anlegen: Trauer anlegenobléknout se do smutku

smutek: Trauer tragennosit smutek

nejistý: eine ungewisse Trauer empfindenpociťovat nejistý smutek

sevřít se: Ihr Herz hat sich vor Trauer zusammengekrampft.Srdce se jí sevřelo lítostí.

zármutek: Trauer empfindenpocítit zármutek

nosit: Trauer tragennosit smutek

Trauer: in stiller/tiefer Trauerv tichém/hlubokém zármutku