Hlavní obsah

vertrauen

Das, podstatné jméno~s

  • důvěraj-m etw. im Vertrauen sagendůvěrně říci komu cobei j-m Vertrauen erweckenvzbuzovat důvěru v kom, u kohoj-m sein Vertrauen schenkendát komu svou důvěru

Vyskytuje se v

auszeichnen: j-n durch sein/mit seinem Vertrauen auszeichnenpoctít koho svou důvěrou

zwischen: das Vertrauen zwischen Eltern und Kinderndůvěra mezi rodiči a dětmi

rückhaltlos: j-m rückhaltlos vertrauenkomu bezvýhradně důvěřovat

solcher, solche, solches: (ein) solches Vertrauentaková důvěra

uneingeschränkt: j-s uneingeschränktes Vertrauen besitzenmít čí plnou důvěru

Vertrauen: j-m etw. im Vertrauen sagendůvěrně říci komu co

důvěra: sich an j-n mit Vertrauen wendenobrátit se na koho s důvěrou

neomezený: uneingeschränktes Vertrauen in j-nneomezená důvěra v koho

otřást: j-s Vertrauen erschütternotřást čí důvěrou

plně: j-m/etw. völlig vertrauenplně komu/čemu důvěřovat

povědomý: Er kam ihr vertraut/bekannt vor.Zdál se jí povědomý.

pozbýt: j-s Vertrauen verwirkenpozbýt čí důvěry

úplný: Sie haben mein vollstes Vertrauen.Máte mou úplnou důvěru.

vzájemný: gegenseitige Kontrolle/gegenseitiges Vertrauenvzájemná kontrola/důvěra

zviklat: j-s Vertrauen/Glauben ins Wanken bringenzviklat důvěru/víru koho

vertrauen: j-m voll vertrauenplně důvěřovat komu