Hlavní obsah

Apparat

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. aparát, (pří)stroj technický ap.einen Apparat bedienenobsluhovat (pří)stroj
  2. telefonAm Apparat!U telefonu!Wer ist am Apparat?Kdo je u telefonu?, S kým mluvím?
  3. aparát, systém policejní, správní ap.

Vyskytuje se v

bleiben: Bleiben Sie bitte am Apparat!Zůstaňte prosím u telefonu!

aparát: U aparátu.Am Apparat.