Hlavní obsah

čí

Zájmeno

  • wessenČí je to vina?Wessen Schuld ist es?

Vyskytuje se v

ten, ta, to: čím - tímpři srovnání ap. je - um so

méně: čím dál méněimmer weniger

čí: Čí je to vina?Wessen Schuld ist es?

dřív: Čím dříve, tím lépe.Je früher, desto besser.

desto: Čím dříve, tím lépe.Je eher, desto besser.

eher: čím dřív, tím lípje eher, um so besser

Beruf: Jaké máte povolání/Čím jste?Was sind Sie von Beruf?

je: Čím je člověk starší, tím je zkušenější.Je älter man wird, desto erfahrener wird man.

mal: Čím chce (jednou) být?Was will er mal werden?

Mal: Je čím dál lepší.Er wird von Mal zu Mal besser.

verdienen: Čím jsem si to zasloužil?Womit habe ich das verdient?

was: Čím je tvůj otec?Was ist dein Vater?

werden: Čím chceš (jednou) být?Was willst du (einmal) werden?

womit: Čím jsem si to zasloužil(a)?Womit habe ich das verdient?

co: čím - tíms 2. st. příd. jmen a přísl. je...desto