Hlavní obsah

Beruf

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • povolání, profese, zaměstnáníWas sind Sie von Beruf?Jaké máte povolání/Čím jste?hovor. žert. Du hast deinen Beruf verfehlt.Ty ses minul povoláním.im Beruf stehenbýt zaměstnaný

Vyskytuje se v

berufen: auf j-n/etw. dovolávat se koho/čeho, odvolávat se na koho/cosich berufen

Einteilung: rozdělení podle profesíEinteilung nach Berufen

tüchtig: být zdatný v prácitüchtig im Beruf sein

beanspruchen: Zaměstnání ho zcela vytěžuje.Der Beruf beansprucht ihn völlig.

berufen: být povolaný k velkým činůmzu großen Taten berufen sein

nachgehen: následovat rodiče v povoláníden Eltern im Beruf nachgehen

weiterkommen: postoupit v zaměstnáníim Beruf weiterkommen

minout se: minout se povolánímden Beruf verfehlen

jako: některé profese, jako učitel nebo lékařmanche Berufe, wie Lehrer oder Arzt

povolání: časově náročné povolánízeitlich anspruchsvoller Beruf

povolaný: slyšet co z povolaných ústetw. aus berufenem Mund hören

vybrat: vybrat si povoláníeinen Beruf wählen

výkon: výkon povolánídie Ausübung des Berufes

zahradník: vyučit se zahradníkemden Beruf des Gärtners erlernen

Beruf: Jaké máte povolání/Čím jste?Was sind Sie von Beruf?