Hlavní obsah

Tätigkeit

Vyskytuje se v

činnost: vedlejší činnostdie Nebentätigkeit, nebenberufliche Tätigkeit

sedavý: sedavé zaměstnánísitzende Tätigkeit

dosavadní: jeho dosavadní činnostseine bisherige Tätigkeit

humanitní: věnovat se humanitní činnostisich einer humanitären Tätigkeit widmen

referát: podat referát o činnosti výborueinen Bericht über die Tätigkeit des Ausschusses erstatten

zevšednělý: zevšednělá činnostalltägliche Tätigkeit