Hlavní obsah

verdienen

Sloveso

  1. vyděl(áv)atWie viel verdienst du?Kolik vyděláváš?
  2. vydělat, dosáhnout zisku
  3. zasloužit siWomit habe ich das verdient?Čím jsem si to zasloužil?

Vyskytuje se v

pro: vydělávat 15 eur za hodinu15 Euro pro Stunde verdienen

Beachtung: zasluhovat (si) pozornostkniž. Beachtung verdienen

bevor: Dokud nevyděláš dost peněz, nemůžeš si koupit auto.Bevor du nicht genügend Geld verdienst, kannst du dir kein Auto kaufen.

womit: Čím jsem si to zasloužil(a)?Womit habe ich das verdient?

bokem: vydělat si něco bokemetw. nebenbei verdienen

zmínka: co nestojí za zmínkuetw. verdient keine Erwähnung

chléb: vydělávat si na chlebasich sein Brot mühsam verdienen

pěkně: vydělávat si pěkněschön verdienen

plus: Vydělává plus minus deset tisíc korun.Er verdient plus-minus zehn Tausend Kronen.

poctivě: poctivě si vydělávatsich ehrlich verdienen

pochvala: zasloužit si pochvaludas Lob verdienen

ročně: vydělat ročně 2 miliony2 Millionen jährlich verdienen

soucit: zasluhovat soucitdas Mitleid verdienen

vysloužit si: vysloužit si potleskBeifall verdienen

verdienen: Kolik vyděláváš?Wie viel verdienst du?