Hlavní obsah

bedienen

Sloveso

  1. j-n obsluhovat koho, posluhovat komu
  2. obsloužit/obsluhovat v restauraci ap.Wer bedient an diesem Tisch?Kdo obsluhuje u tohoto stolu?Ich bin bedient.Už mě obsluhují.
  3. sich bedienen obsloužit se, brát si občerstvení ap., posloužit si jídlem ap.Danke, ich hab' mich schon bedient!Díky, už jsem se obsloužil!
  4. j-n/etw. mit etw. zásobit koho/co čím informacemi ap., dod(áv)at, obstarávat komu/čemu co informace ap.
  5. obsluhovat stroj ap.
  6. sport.j-n přihrát komu
  7. fin.zaplatit úroky
  8. sich bedienen kniž.etw. Gen použít co, chopit se, užít čehoBitte, bedienen Sie sich des Fahrstuhls!Prosím, použijte výtah!

Vyskytuje se v

hinten: j-n von hinten und vorn(e) bedienenobskakovat koho, lítat kolem koho

Apparat: einen Apparat bedienenobsluhovat (pří)stroj

Gerät: ein Gerät bedienenobsluhovat přístroj

obsloužit: Obsluž se.Bediene dich.

obsluhovat: obsluhovat hosty v restauraciGäste im Restaurant bedienen

sám, sama, samo, samý: Obsloužíme se sami.Wir bedienen uns selbst.