Hlavní obsah

sám, sama, samo, samý

Zájmeno

  1. sám (při zdůraznění, vytýkání) selbst, selberSama to viděla.Sie hat es selbst gesehen.Sám fakt, že...Selbst die Tatsache, dass...
  2. sám (vyjadřuje vztah k podmětu) selbstPoznej sám sebe.Erkenne dich selbst.
  3. ten samý hovor.(tentýž) derselbeMáme to samé auto.Wir haben dasselbe Auto.
  4. sám (jen jediný) alleinByla doma sama.Sie war allein zu Hause.
  5. sám (bez cizí pomoci) selbst, selberObsloužíme se sami.Wir bedienen uns selbst.
  6. samý (pouhý) lautersamé lžilauter Lügenmít na vysvědčení samé jedničkyauf dem Zeugnis lauter Einsen haben

Slovní spojení

samochvála samofinancovat samohláska samohybný samolepicí samolepka samolibost samolibý samomluva samonosný samopal samoplátce samorost samosoudce samospasitelný samospráva samosprávnost samospád samostatnost samostatný samostudium samostříl samosvorný samovazba samovláda samovládce samovládný samovolný samozvanec samozvaný samozásobitel samozřejmost samozřejmý samoúčelnost samoúčelný samočinnost samočinný samočisticí samoživitel samoživitelka