Hlavní obsah

lauter

Přídavné jméno

  • samý, holý, čistý, čirýlauter Lügen sagenříkat samé lživor lauter Freudeze samé radostiDas ist lauter Wahrheit.Je to čirá pravda.

Vyskytuje se v

laut: laut und deutlichnahlas a zřetelně

Spaß: aus Spaß an der Freude, aus (lauter) Spaß und Tollereize srandy, (jen tak) pro zábavu

Laut: stimmhafte/stimmlose Lauteznělé/neznělé hlásky

denken: laut denkenmyslet nahlas

hergehen: Auf der Party ging es laut her.Party byla dost hlučná.

lauter: lauteres Silberryzí stříbro

Leute: Auf der Party waren lauter sympathische Leute.Na večírku byli samí sympatičtí lidé.

Ruf: ein lauter Rufhlasité zvolání

Jux: aus (lauter) Jux und Tollereiz legrace, ze srandy, jen tak pro zábavu