Hlavní obsah

laut

Přídavné jméno

  1. hlasitý, nahlasüber etw. laut sprechenmluvit o čem nahlas
  2. hlučný čtvrť, děti ap.

Předložka; s Dat/Gen

  • podle, na základě informací, testu ap.laut Fahrplan kommenpřijet podle jízdního řádu

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. zvuk, hlas
  2. hláskastimmhafte/stimmlose Lauteznělé/neznělé hlásky

Vyskytuje se v

Jux: aus (lauter) Jux und Tollereiz legrace, ze srandy, jen tak pro zábavu

Spaß: aus Spaß an der Freude, aus (lauter) Spaß und Tollereize srandy, (jen tak) pro zábavu

denken: laut denkenmyslet nahlas

hergehen: Auf der Party ging es laut her.Party byla dost hlučná.

lauter: lauteres Silberryzí stříbro

lauter: lauter Lügen sagenříkat samé lži

lauter: vor lauter Freudeze samé radosti

lauter: Das ist lauter Wahrheit.Je to čirá pravda.

Leute: Auf der Party waren lauter sympathische Leute.Na večírku byli samí sympatičtí lidé.

Ruf: ein lauter Rufhlasité zvolání

rozhodnutí: podle soudního rozhodnutílaut gerichtlichem Beschluss

dle: dle dohodylaut Vereinbarung

hláska: znělá/neznělá hláskastimmhafter/stimmloser Laut

hlučně: hlučně zavřít dveředie Tür laut zumachen

hlučný: hlučná uliceeine laute Straße

nahlas: To nesmíš říkat nahlas!Das darfst du nicht laut sagen!

nesmysl: holý nesmysllauter Unsinn

nosový: ling. nosové hláskynasale Laute

odfouknout si: hlasitě si odfouknoutlaut aufatmen

pouhý: dělat co z pouhého přátelstvíetw. aus lauter Freundschaft machen

rozesmát se: Hlasitě se rozesmál.Er fing an, laut zu lachen.

rozptylovat: Hlasitá hudba mě rozptyluje od práce.Die laute Musik lenkt mich von der Arbeit ab.

rvát: přen. Hlasitá hudba mu rvala uši.Die laute Musik gellte ihm in den Ohren.

říkat: říkat co nahlasetw. laut sagen

sám, sama, samo, samý: samé lžilauter Lügen

sám, sama, samo, samý: mít na vysvědčení samé jedničkyauf dem Zeugnis lauter Einsen haben

vyslovit: vyslovit hláskueinen Laut aussprechen

zezdola: slyšet zezdola hlasitý hovorein lautes Gespräch von unten hören

zívat: nahlas zívatlaut gähnen

zklidnit: zklidnit hlučné žákylaute Schüler beruhigen

myslet: myslet nahlaslaut denken