Hlavní obsah

laut

Přídavné jméno

  1. hlasitý, nahlasüber etw. laut sprechenmluvit o čem nahlas
  2. hlučný čtvrť, děti ap.

Předložka; s Dat/Gen

  • podle, na základě informací, testu ap.laut Fahrplan kommenpřijet podle jízdního řádu

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. zvuk, hlas
  2. hláskastimmhafte/stimmlose Lauteznělé/neznělé hlásky

Vyskytuje se v

Jux: aus (lauter) Jux und Tollereiz legrace, ze srandy, jen tak pro zábavu

Spaß: aus Spaß an der Freude, aus (lauter) Spaß und Tollereize srandy, (jen tak) pro zábavu

denken: laut denkenmyslet nahlas

hergehen: Auf der Party ging es laut her.Party byla dost hlučná.

lauter: lauteres Silberryzí stříbro

lauter: lauter Lügen sagenříkat samé lži

lauter: vor lauter Freudeze samé radosti

lauter: Das ist lauter Wahrheit.Je to čirá pravda.

Leute: Auf der Party waren lauter sympathische Leute.Na večírku byli samí sympatičtí lidé.

Ruf: ein lauter Rufhlasité zvolání