Hlavní obsah

lauter

Přídavné jméno

  • samý, holý, čistý, čirýlauter Lügen sagenříkat samé lživor lauter Freudeze samé radostiDas ist lauter Wahrheit.Je to čirá pravda.

Vyskytuje se v

Jux: aus (lauter) Jux und Tollereiz legrace, ze srandy, jen tak pro zábavu

laut: laut und deutlichnahlas a zřetelně

Spaß: aus Spaß an der Freude, aus (lauter) Spaß und Tollereize srandy, (jen tak) pro zábavu

laut: über etw. laut sprechenmluvit o čem nahlas

laut: laut Fahrplan kommenpřijet podle jízdního řádu

Laut: stimmhafte/stimmlose Lauteznělé/neznělé hlásky

denken: laut denkenmyslet nahlas

hergehen: Auf der Party ging es laut her.Party byla dost hlučná.

Leute: Auf der Party waren lauter sympathische Leute.Na večírku byli samí sympatičtí lidé.

Ruf: ein lauter Rufhlasité zvolání

rozhodnutí: podle soudního rozhodnutílaut gerichtlichem Beschluss

dle: dle dohodylaut Vereinbarung

hláska: znělá/neznělá hláskastimmhafter/stimmloser Laut

hlučně: hlučně zavřít dveředie Tür laut zumachen

hlučný: hlučná uliceeine laute Straße

nahlas: To nesmíš říkat nahlas!Das darfst du nicht laut sagen!

nesmysl: holý nesmysllauter Unsinn

nosový: ling. nosové hláskynasale Laute

odfouknout si: hlasitě si odfouknoutlaut aufatmen

pouhý: dělat co z pouhého přátelstvíetw. aus lauter Freundschaft machen

rozesmát se: Hlasitě se rozesmál.Er fing an, laut zu lachen.

rozptylovat: Hlasitá hudba mě rozptyluje od práce.Die laute Musik lenkt mich von der Arbeit ab.

rvát: přen. Hlasitá hudba mu rvala uši.Die laute Musik gellte ihm in den Ohren.

říkat: říkat co nahlasetw. laut sagen

sám, sama, samo, samý: samé lžilauter Lügen

sám, sama, samo, samý: mít na vysvědčení samé jedničkyauf dem Zeugnis lauter Einsen haben

vyslovit: vyslovit hláskueinen Laut aussprechen

zezdola: slyšet zezdola hlasitý hovorein lautes Gespräch von unten hören

zívat: nahlas zívatlaut gähnen

zklidnit: zklidnit hlučné žákylaute Schüler beruhigen

myslet: myslet nahlaslaut denken