Hlavní obsah

rozptylovat

Nedokonavé sloveso

  1. (rušit ze soustředění) ablenken j-n von etw.Hlasitá hudba mě rozptyluje od práce.Die laute Musik lenkt mich von der Arbeit ab.
  2. (bavit) zerstreuen, ablenken
  3. (rozprašovat) (ver)streuen, zerstreuenfyz. Čočka rozptyluje světlo.Die Linse (zer)streut das Licht.