Hlavní obsah

rozptylovat

Nedokonavé sloveso

  1. (rušit ze soustředění) ablenken j-n von etw.Hlasitá hudba mě rozptyluje od práce.Die laute Musik lenkt mich von der Arbeit ab.
  2. (bavit) zerstreuen, ablenken
  3. (rozprašovat) (ver)streuen, zerstreuenfyz. Čočka rozptyluje světlo.Die Linse (zer)streut das Licht.

Vyskytuje se v

rozptylovat: Hlasitá hudba mě rozptyluje od práce.Die laute Musik lenkt mich von der Arbeit ab.