Hlavní obsah

nahlas

Příslovce

  • lautTo nesmíš říkat nahlas!Das darfst du nicht laut sagen!

Vyskytuje se v

říkat: říkat co nahlasetw. laut sagen

zívat: nahlas zívatlaut gähnen

myslet: myslet nahlaslaut denken

laut: mluvit o čem nahlasüber etw. laut sprechen

denken: myslet nahlaslaut denken

melden: Je nahlášen jako nezvěstný.Er ist als vermisst gemeldet.

nahlas: To nesmíš říkat nahlas!Das darfst du nicht laut sagen!