Hlavní obsah

nahlas

Příslovce

  • lautTo nesmíš říkat nahlas!Das darfst du nicht laut sagen!

Vyskytuje se v

říkat: říkat co nahlasetw. laut sagen

zívat: nahlas zívatlaut gähnen

myslet: myslet nahlaslaut denken

laut: über etw. laut sprechenmluvit o čem nahlas

denken: laut denkenmyslet nahlas

melden: Er ist als vermisst gemeldet.Je nahlášen jako nezvěstný.