Hlavní obsah

daraus

Příslovce

  • z toho, z čeho z této místnosti, nádoby ap.Das ist mein Glas, wer hat daraus getrunken?To je moje sklenice, kdo z ní pil?Mach dir nichts daraus!Nic si z toho nedělej!

Vyskytuje se v

erschließen: Daraus ist zu erschließen, dass ...Z toho se dá vyvodit, že ...

erwachsen: Daraus konnte nichts Gutes erwachsen.Z toho nemohlo vzejít nic dobrého.

folgern: Daraus lässt sich folgern, dass...Z toho lze vyvodit, že...

schließen: Das lässt sich nicht ohne weiteres daraus schließen.To se z toho nedá jen tak vyvodit.

werden: Das/Daraus wird doch nichts!Z toho stejně nic nebude!

nic: Nic si z toho nedělej!Mach dir nichts daraus!

dělat: Nic si z toho nedělej.Mach dir nichts daraus.