Hlavní obsah

raus

Příslovce

  • venGeh raus!Jdi ven!

Vyskytuje se v

Sprache: Raus mit der Sprache!Tak ven s tím!

herauskommen: Komm (he)raus!Vylez (ven)!

ven: Komm (he)raus!Pojď ven!

venku: Der Zahn ist raus.Zub je venku.

raus: Geh raus!Jdi ven!