Hlavní obsah

hinaus

Příslovce

  • ven od mluvčího

Vyskytuje se v

Tod: über den Tod hinausaž za hrob

hinausführen: Diese Tür führt in den Hof hinaus.Tyto dveře vedou do dvora.

vyčnívat: Seine Leistungen ragen über den Durchschnitt hinaus.Jeho výsledky vyčnívají nad průměr.

vyhlédnout: Schau mal hinaus, ob er schon kommt.Vyhlédni ven, jestli už jde.

vyletět: Der Tennisball flog aus dem Spielfeld hinaus.Tenisový míček vyletěl z hřiště.

vymykat se: Diese Aufgabe geht über meine Fähigkeiten hinaus.Tento úkol se vymyká mým schopnostem.

vyrojit se: Die Zuschauer strömten aus dem Theater (hinaus).Diváci se vyrojili z divadla.

hledět: hoch hinaus wollenhledět moc vysoko

komín: Er jagte sein Geld zum Schornstein hinaus.přen. Jeho peníze vyletěly komínem.

vyprovodit: j-n zur Tür hinaus befördern, j-n vor die Tür setzenexpr. vyprovodit koho ze dveří

darüber: darüber hinauskromě toho, mimo to, navíc