Hlavní obsah

hinaus

Příslovce

  • ven od mluvčího

Vyskytuje se v

darüber: darüber hinauskromě toho, mimo to, navíc

Tod: über den Tod hinausaž za hrob

hinausführen: Diese Tür führt in den Hof hinaus.Tyto dveře vedou do dvora.

nastejno: Vyjde to nastejno.Es kommt auf dasselbe hinaus.

vyčnívat: Jeho výsledky vyčnívají nad průměr.Seine Leistungen ragen über den Durchschnitt hinaus.

vyhlédnout: Vyhlédni ven, jestli už jde.Schau mal hinaus, ob er schon kommt.

vyletět: Tenisový míček vyletěl z hřiště.Der Tennisball flog aus dem Spielfeld hinaus.

vymykat se: Tento úkol se vymyká mým schopnostem.Diese Aufgabe geht über meine Fähigkeiten hinaus.

vyrojit se: Diváci se vyrojili z divadla.Die Zuschauer strömten aus dem Theater (hinaus).

hledět: hledět moc vysokohoch hinaus wollen

komín: přen. Jeho peníze vyletěly komínem.Er jagte sein Geld zum Schornstein hinaus.

vyprovodit: expr. vyprovodit koho ze dveříj-n zur Tür hinaus befördern, j-n vor die Tür setzen