Hlavní obsah

hinausführen

Sloveso

  1. vyvést (ven) hlučné fanoušky ap.
  2. etw. Akk aus etw. vyvést co z čeho z dluhů ap.
  3. vést (ven)Diese Tür führt in den Hof hinaus.Tyto dveře vedou do dvora.
  4. über etw. Akk vést přes/za co až za značku ap.

Vyskytuje se v

rozbouřený: vyjet na rozbouřené mořeaufs stürmische Meer hinausfahren